Jouw vraag

Jouw vragen kunnen te maken hebben met je professionele en/of persoonlijke ontwikkeling (ontwikkelingsvragen), de relatie werk en gezondheid of de persoonlijke betekenis die jij aan je werk of leven geeft (zingevingsvragen).

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je beter wilt functioneren, op persoonlijk vlak wilt groeien of je wensen hebt met betrekking tot je ontwikkeling op korte of lange termijn.

Lees meer >>

Werk en gezondheid

Wanneer toenemende werkdruk, factoren in de privésituatie en de manier waarop je hiermee omgaat voor stress zorgen.

Lees meer >>

Zingevingsvragen

Wanneer je je dagelijkse  activiteiten beter wilt afstemmen op je persoonlijke waarden en doelen om meer voldoening te ervaren.

Lees meer >>

© 2024 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach