Begeleiding

Voor aanvang van de begeleiding heb je eerst een oriënterend intakegesprek. Afhankelijk van jouw specifieke vraag bepalen we welk type begeleiding, coaching of counseling, voor jou het meest effectief is. Je kunt ook kiezen voor een uitgebreid zelfonderzoek op basis van de Zelfkennismethode (ZKM). Met behulp van de verkregen kennis uit het ZKM-onderzoek kun je daarna een coachingstraject starten.

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die primair gericht is op het versterken van jouw functioneren. Daarnaast kan coaching ingezet worden om je op persoonlijk vlak te ontwik-kelen. Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand en versterken elkaar.

In de praktijk gaat het vaak om het opdoen van nieuwe inzichten over jezelf en jouw gedrag. Door meer zelfkennis kun je in de loop van de tijd ook meer effectief gedrag ontwikkelen.

Coaching kan je ook helpen wanneer je voor belangrijke beslissingen staat of wanneer zich ingrijpende veranderingen in je omgeving voordoen. Bijvoorbeeld bij zingevingsvragen en existentiële vragen.

Tijdens de intake wordt duidelijk of coaching een geschikte manier is om jou te begeleiden. Voorwaarde is dat je bereid bent tot zelfreflectie en dat je gemotiveerd bent om te veranderen.

Afhankelijk van jouw vraagstelling krijgt het coachingstraject vorm. Een uitgebreid zelfonderzoek (ZKM) kan een gedegen basis zijn voor de start van dit traject.

In de coachingsgesprekken maak ik gebruik van mijn expertise op het gebied van:

  • Cognitieve Therapie (CT)/Rationele Effectiviteitstraining (R.E.T.)
  • Voice Dialogue
  • CSR®-methode (Chronic Stress Reversal)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Oplossingsgericht coachen
  • Positieve Psychologie
  • Mindfulness
  • Schemacoaching

Counseling

Als er sprake is van een dieperliggende vraagstelling, dan is counseling een meer geschikte begeleidingsvorm. Counseling wordt toegepast als het functioneren op het werk of thuis vermindert en er sprake is van emotionele problemen. Ook oorzaken die buiten het werk liggen kunnen aanleiding zijn voor een counselingstraject.

Verschillende situaties kunnen leiden tot psychische druk en/of angstgevoelens. In de gesprekken maken we jouw gedachten, emoties en gedrag inzichtelijk zodat je er adequater mee om kunt gaan.

Zelfkennismethode (ZKM)

Wanneer je behoefte hebt om grondig te reflecteren op wie je bent en wat je drijft is de ZKM een geschikte methode. Deze (wetenschappelijke) methodiek biedt veel structuur bij het verkrijgen van meer zelfinzicht.

Je ontdekt wat je motiveert en energie geeft. Maar ook wat je belemmert bij het maken van keuzes en in je eigen ontwikkeling. Lees meer >>

© 2024 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach