Zingevingsvragen

Mensen ervaren dat hun werk zin heeft als hun dagelijkse activiteiten passen bij de doelen die zij zich stellen en/of waarden die zij nastreven. Bij een zingevingsvraag gaat het dus om jouw persoonlijke betekenisgeving.

Voorbeelden van zingevingsvragen zijn:

  • wat vind ik werkelijk belangrijk in mijn werk en/of leven?
  • welke waarden zijn in mijn huidige levensfase belangrijk voor mij?
  • wat betekent dit voor de werkzaamheden die ik op dit moment doe?
  • wanneer ervaar ik mijn werk als zinvol?
  • hoe verhouden mijn doelen en waarden zich tot die van de organisatie?
  • hoe kan ik mijn loopbaan zo vormgeven dat mijn persoonlijke doelen en dagelijkse werkzaamheden elkaar zoveel mogelijk overlappen?

Met de antwoorden op deze vragen kun je bewuste keuzes maken in jouw (werkzame) leven. Een bewezen effectieve methode om zingevingsvragen te beantwoorden is een zelfonderzoek op basis van de Zelfkennismethode.

© 2024 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach