Intakegesprek

Het intakegesprek is kosteloos en heeft een oriënterend karakter. Samen verkennen we jouw vragen en wensen op het gebied van de begeleiding. Op basis hiervan geef ik aan wat ik concreet voor je kan betekenen. Vertrouwen en het ervaren van een ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject.

Leerdoelen

Bij aanvang van de begeleiding leggen we jouw leerdoelen vast. Indien jouw werkgever betaalt, doen wij dit samen in overleg met je leidinggevende en/of HR-manager.

Tussen de verschillende coachingsgesprekken krijg je meestal opdrachten mee. Deze opdrachten bespreken we tijdens de daaropvolgende sessie. Tijdens het traject zullen we jouw voortgang regelmatig evalueren in relatie tot jouw leerdoelen.

Vertrouwelijkheid

Als je wordt doorverwezen door jouw werkgever kunnen we bij aanvang van het traject afspraken maken met je leidinggevende of HR-manager. Onderdeel daarvan is een afspraak over de vertrouwelijkheid van de gesprekken en eventuele terugkoppeling daarvan naar jouw werkgever. Hierbij houd ik mij aan de ethische regels van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat ik uitsluitend met jouw toestemming aan derden zal rapporteren. Deze vertrouwelijkheid geldt al tijdens het intakegesprek.

Daarnaast houd ik mij aan de wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bekijk mijn Privacyregelement.

De ondersteuners op administratief en/of ictgebied waarmee ik samenwerk, werken ook conform de AVG. Met hen heb ik bewerkersovereenkomsten getekend die je bij mij kunt inzien.

© 2023 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach