Intakegesprek

In een intakegesprek onderzoeken we welke ontwikkelvraag je hebt en maken we jouw leerdoelen concreet. Op basis hiervan laat ik je weten wat je van mij kunt verwachten, wat ik van jou verwacht én hoe een eventueel traject eruit komt te zien. Vertrouwen en het ervaren van een ‘klik’ is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject. Mocht je na de intake besluiten bij mij verder te willen gaan dan maak ik een offerte voor jouw ontwikkeltraject. De kosten voor de intake worden in deze offerte meegenomen.

Leerdoelen

Bij aanvang van de begeleiding leggen we jouw leerdoelen vast. Indien jouw werkgever betaalt, doen wij dit samen in overleg met je leidinggevende en/of HR-manager.

Tussen de verschillende coachingsgesprekken krijg je meestal opdrachten mee. Deze opdrachten bespreken we tijdens de daaropvolgende sessie. Tijdens het traject zullen we jouw voortgang regelmatig evalueren in relatie tot jouw leerdoelen.

Vertrouwelijkheid

Als je wordt doorverwezen door jouw werkgever kunnen we bij aanvang van het traject afspraken maken met je leidinggevende of HR-manager. Onderdeel daarvan is een afspraak over de vertrouwelijkheid van de gesprekken en eventuele terugkoppeling daarvan naar jouw werkgever. Hierbij houd ik mij aan de ethische regels van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dat betekent dat ik uitsluitend met jouw toestemming aan derden zal rapporteren. Deze vertrouwelijkheid geldt al tijdens het intakegesprek.

Daarnaast houd ik mij aan de wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bekijk mijn Privacyregelement.

De ondersteuners op administratief en/of ictgebied waarmee ik samenwerk, werken ook conform de AVG. Met hen heb ik bewerkersovereenkomsten getekend die je bij mij kunt inzien.

© 2024 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach